Hvem er vi?

Filosofipatruljen består først og fremmest af Lærke Groth og Dorete Kallesøe. Dorete er uddannet teolog og filosof og underviser til daglig lærerstuderende på VIA University College i Nr. Nissum. Hun har mange års erfaring med at filosofere med børn og voksne. Lærke er uddannet lærer og cand. pæd. i pædagogisk filosofi. Hun har erfaring med at tale med børn om de store spørgsmål i livet fra både folkeskole- og friskoleverden. I 2016 blev hun ansat som adjunkt på VIA University College i Aarhus.

Lærke har skrevet speciale i Filosofi med børn, læs det her.

Kursusevalueringer:

"Et par forrygende, spændende timer, der gav anledning til tanker og eftertanker."

"På ganske kort tid formåede I at åbne en dør til filosofiens verden."

"Friske, levende, dygtige og uselvhøjtidelige"

"Godt forberedt. Dygtige, inspirerende, strukturerede, søde og meget kompetente."

"Lærerigt og meget inspirerende."

 

SAPERE

Filosofipatruljen indgik i maj 2015 partnerskab med den engelske organisation SAPERE, som afholder kurser for over 2000 lærere hvert år og har udviklet den P4C-metode, vi arbejder ud fra. Vi har på den måde fået adgang til SAPERES materialer og er i gang med at certificere os som filosofiske "trænere" gennem SAPERES certificering.

Filosofipatruljen øvrige samarbejdspartnere:

Frederiksberg Kommunes SFO'er (Projekt Filosofi med børn som understøttende undervisning)

Folkekirkens uddannelses- og videnscenter (Projektet "Filosofiske samtaler i konfirmationsforberedelsen")

Danmarks kirkelige mediecenter (Sigurd Barretts historier om at være til)

VIA University College (her arbejder vi til daglig. Vi udbyder specialiceringsmodulet "Filosofi med børn og filosofisk samtaleledelse")

Teater Hund (Teaterforestillingen "Platons hule eller mon der er et liv efter TV")

Dansk friskoleforening (efteruddannelseskurser, workshops og pædagogiske dage om filosofi i skolen, fx på Vester Skerninge Friskole og Faarevejle Friskole)

Folkekirkens skoletjeneste i Randers og Favrskov (FUSR) (Dukketeaterforestillingen "Rejsen til Gud")