Hvad sker der, når pædagoger filosoferer med børn i skolen?

Hvad sker der, når pædagoger filosoferer med børn i skolen?

Takket være VIA’s forskningsprogram for Etik og dannelse, har vi, Lærke Groth og Dorete Kallesøe, fået mulighed for at foranstalte en lille undersøgelse i egen praksis. Vi har undersøgt, hvordan pædagogerne oplever deres egen rolle i klasserummet, når de filosoferer med eleverne. Pædagogerne udtaler, at de med filosofien har fået redskaber til at udføre det, de anser for at være den pædagogiske kerneopgave i skolen. Det kan man læse mere om i Liv i skolen nr. 2, juni 2023, som vi har redigeret, og som er et temanummer om filosofi med børn.