Filosofipatruljen forsker

Filosofipatruljen forsker

Takket være chefen for VIA’s forskningsprogram Etik og dannelse, Jan Jaap, har vi, Lærke Groth og Dorete Kallesøe, fået mulighed for at foranstalte en lille undersøgelse i egen praksis. Vi har derfor formuleret en række forskningsspørgsmål, som vi vil forsøge at få besvaret på de skoler, som vi samarbejder med på Frederiksberg og i Ry, fx: Hvad sker der, når børn filosoferer? Hvorledes kvalificeres dialogerne filosofisk? Er det “filosofi” eller “snak”, der foregår? Hvilket udbytte har hhv. pædagoger og børn af at filosofere? I hører nærmere, når vi er kommet godt i gang!