Hvad er mest ondt?

Hvad er mest ondt?

Er det ondt at slå en diktator ihjel? Er det ondere at dræbe end at undlade at redde? Her kan dine elever drøfte og prioritere onde handlinger.  Se instruktion under Begrebsbarometer.

Ondskabsbarometret tematiserer indtil flere klassiske etiske problemer:
Forskellen på handlings- og undladelsessynder.
Forskellen på intention og konsekvens (rækker tilbage til forskellen mellem Kants pligtetik og Bentham og Mills nytteetik).
Spørgsmålet om hævn eller tilgivelse.
Spørgsmålet om drab – kan det nogensinde legitimeres?