Meningen med livet?

Meningen med livet?

Er det meningen med livet at blive berømt? Eller sætte sig spor? Eller at hygge sig? Lad eleverne drøfte det i grupper og prioritere forskellige “meninger med livet” i dette “barometer”. (Ca. 45 min.) Se instruktion i Begrebsbarometer.

Saftige spørgsmål, I måske kan drøfte:
Hvad er vigtigst – familie eller venner?
Kan man hygge sig alene?
Skal man selv have det godt, før man kan gøre noget for andre?
Er det nok at være noget for sine nærmeste?
Behøver livet en mening, der går ud over, hvad du selv kan skabe?
Er det det samme at blive berømt og at sætte sig spor? Hvad foretrækker du?