Litteraturliste

Litteraturliste

Hvis du vil vide mere om filosofi med børn, kan du begynde med disse fremstillinger og artikler, som vi selv har skrevet eller redigeret:

Groth, Kallesøe og Stokholm (red.): Filosofi med børn – en vej til demokratisk dannelse. Liv i skolen nr. 2, juni 2023, 25. årg. (Artikelsamling, som kan købes på linket).

Groth og Kallesøe (2016): Lommefilosoffen. En håndbog i Filosofi med børn. Eget forlag. (Kan købes i vores “Butik)

Groth og Kallesøe: ”Filosofi med børn er svaret – uanset spørgsmålet”. Kronik i Jyllandsposten 22. februar 2017.

Cecilie Møldrup Sørensen: Døden – det er da noget børn skal tale om i skolen Artikel i Jyllandsposten 28. februar 2017

Groth og Kallesøe: Filosofi på skemaet i indskolingen. Skolestart 2019-3 (om vores Frederiksberg-projekt)

Inspiration og undervisningsmaterialer på dansk (de nyeste først):

Worley, Peter (2019): Tænk højt med dine elever, 25 sessioner der får hele klassen med. Akademisk forlag

Filosofi 18-1. Filosofilærerforeningens blad. (med artikler fra projektet Filosofi i skolen på SDU)

Højlund Larsen, Michael (2016): Når de voksne er nysgerrige. Forlaget Højlund.

Nabe-Nielsen, Louise & Høiris, Lo (2016) Kan man være venner med en løve? – samtalebog for små og store filosoffer, Rum for undren

Nottingham, James m. fl. (2016): Styrk læring gennem dialog. Frederikshavn: Dafolo.

Nottingham, James (2014): Nøglen til læring. Frederikshavn: Dafolo. (James Nottingham har i tyve år praktiseret metoden P4C og det skinner tydeligt igennem i hans bøger.)

Nottingham, James (2014): Udfordrende læring. Frederikshavn: Dafolo.

Højlund Larsen, Michael (2013): Praktisk filosofi med børn. Akademisk Forlag. (Også med gode øvelser)

Brenifier, Oscar (2011): Filosofi med børn i skolen – 45 øvelser. Mindspace.

Brenifier, Oscar (bogrække på 5 bøger 2010-14): Hvad tænker du om….? Mindspace

Kallesøe, Dorete: Jordens overlevelse? Klima og bibelske fortællinger. Materiale til overbygningen. Bibelselskabets forlag 2009.

Bækgaard, Birgitte (2008): Gang på jord og Gak til myren. Alinea. (Til undervisning i medborgerskab i faget kristendom i hhv. overbygning og mellemtrin)

Hansen, Christian (2005): Filosofien i hverdagen. Klim. (God letlæst bog om hvad det egentligt vil sige at filosofere. Med øvelser)

Hinge, Helle og Juul, Henrik (2005): Brug filosofien. Gyldendal. (konkret undervisningsmateriale til overbygningen med udgangspunkt i Sokrates, Platon og Aristoteles)

Litteratur af mere teoretisk karakter

Lærke Groths speciale fra Pædagogisk Filosofi, DPU 2014: Filosofi med børn – hvordan og hvorfor?

Lipman, Mathew (2003): Thinking in Education. Cambridge University Press. 2. udg.

Pihlgren, Ann (2011): Sokratiske samtaler i undervisningen. Frydenlund.

Religionspædagogisk Forum 2009/3: Filosofi med børn. Redigeret af Henrik Jørgensen og Dorete Kallesøe.

Nabe-Nielsen: Louise (2019): Filosofi i skolen. Hans Reitzels Forlag.

Forskning

SAPERE’s forskning

Hjemmesider

Rum for undren

Filosofi i skolen

Sapere

The Philosophy Foundation

The Philosophyman (Jason Buckley)