Filosofiske cirkler

Filosofiske cirkler

Denne aktivitet har vi lånt af Jason Buckley i England. Den er meget enkel og får alle børnene med. De gælder for dig som samtaleleder at trække dig tilbage og lade børnene selv tale. Du kan evt. samle op til slut, hvor alle taler sammen og hører hinandens argumenter.

Deltagerne lægger ud med at stille sig i en rundkreds. De parres i makkerpar, og den ene bedes stille sig en skridt frem og vende sig med maven mod partneren, således, at du har to rundkredse, en indre og en ydre.

2-4-8-aktiviteter

Du lægger ud med at stille et enkelt spørgsmål, som man kan være enten for eller imod og giver deltagerne faste roller, fx ydercirklen skal argumentere imod og indercirklen for. Efter 3-5 minutters samtale, stopper du samtalerne og parrer parrene, så der nu er grupper af 4, men stadig en inder- og en ydercirkel. Du stiller et nyt spørgsmål om det samme tema og beder nu ydercirklen være for og indercirklen imod. Efter ca. 5 minutter stopper du og parrer nu 4-mandsgrupper, så de bliver grupper af 8. Herefter stiller du det mest saftige spørgsmål og beder grupperne drøfte det. De skal nu byde ind med deres egne holdninger og argumenter. De kan med fordel uddele en “tale-dims” til hver gruppe. Eksempler på spørgsmål følger nedenfor, men du kan naturligvis øve dig i at lave dine egne, når du har et tema, du gerne vil have børnene til at forholde sig til.


Eksempler på spørgsmål

2: Må man stjæle?

4: Robin Hood tog fra de rige og gav til de fattige. Var det i orden?

8: En fattig mand har en syg kone, som dør, hvis hun ikke får medicin. De har ikke råd. Må han stjæle medicinen?

2: Må man lyve?

4: Må man lyve, hvis en veninde spørger, om hendes grimme kjole er pæn?

8: Må man lyve, hvis man har set sin gode ven stjæle en andens lækre hoodie?

2: Hvem vil du helst være venner med: En hund eller en kat?

4: Hvad vil du helst have: En god ven eller 3 kammerater?

8: Hvis Venskab var en kage, hvilke ingredienser var der så i den? Og hvad er hovedingrediensen?