Hvad er bibelen?

Hvad er bibelen?

Er bibelen en røverhistorie, et kærlighedsbrev eller noget helt tredje? I Bibelbarometeret overvejer og prioriterer eleverne i grupper, hvad de mener bibelen er. Instruktion kan læses på Begrebsbarometer.

Når I drøfter udsagnene sammen, kan I fx komme ind på følgende spørgsmål:
Bygger bibelen på viden eller tro?
Er den et historisk skabt dokument eller guds ord (historisk kritik vs. fundamentalisme)?
Har bibelen (haft) gode eller/og onde konsekvenser? Og hvad betyder det?
Er bibelen litteratur på linje med eventyr og romaner? Hvad er en myte?
Kan bibelen bruges som moralsk vejviser? I givet fald hvordan?