Hvad er Filosofipatruljen?

Hvad er Filosofipatruljen?

Vores vision

Filosofipatruljens vision er at danne de kommende generationer til at blive gladere, mere reflekterede og aktive medborgere og mennesker. Ved at filosofere i skolen, i børnehaven, til konfirmand eller hvor som helst udvikler børnene og de unge deres kreative, kritiske, kerende og kollaborative tænkning.

Gennem den filosofiske dialog oplever børnene, at enhvers stemme er vigtig og opbygger mod og vilje til at deltage i samtalen og i samfundet. På langt sigt håber vi på, at jo flere børn og unge, der filosoferer, jo mere tolerant og bæredygtigt et samfund vil vi udvikle.

Endelig viser undersøgelser, at børn bliver dygtigere i skolen af at filosofere. Dette er en væsentlig ”bivirkning” ved filosofien, som sandsynligvis har at gøre med, at skolegangen bliver mere meningsfuld, når undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne spørgsmål og det, der optager dem.

Her kan du læse en meget kort indføring i, hvad Filosofi med børn er!

Hvem er Filosofipatruljen?

Filosofipatruljen består af Lærke Groth og Dorete Kallesøe. Dorete er uddannet teolog og filosof og underviser til daglig lærerstuderende på VIA University College i Nr. Nissum. Hun har mange års erfaring med at filosofere med børn og voksne. Lærke er uddannet lærer og cand. pæd. i pædagogisk filosofi. Hun har erfaring med at tale med børn om de store spørgsmål i livet fra både folkeskole- og friskoleverden. Siden 2016 har hun været ansat på VIA University College i Aarhus.

Lærke har skrevet speciale i Filosofi med børn, læs det her.

Hvad tilbyder Filosofipatruljen?

Vi har skrevet en vaks lille håndbog i Filosofi med børn, ”Lommefilosoffen” og udviklet en logbog til de mindste børn. Disse kan købes i vores ”Butik”.

På vores hjemmeside er der masser af gratis undervisningsmateriale og baggrund om filosofi med børn, som I bare kan nedlaste og anvende.

Skulle I været blevet interesseret i at vide mere om filosofi med børn og få ideer til jeres egen praksis, tilbyder vi kurser og workshops.