Hvad er filosofi med børn?

Hvad er filosofi med børn?

Her følger en meget kort indføring i Filosofi med børn. Vil du læse mere, kan du følge linkene i bunden af siden eller gå til Ressourcer.

Hvad er et filosofisk spørgsmål?

Et filosofisk spørgsmål er et spørgsmål, som der ikke gives et entydigt svar på, men som alligevel er interessant at stille: Skal man altid tilgive sine uvenner? Hvad er overhovedet en ven? Hvad kan vi vide, og hvad er vi nødt til at tro på? Hvad er lykke? Skal man gå ind for organdonation? Skal man gå over for rødt, når der ikke kommer nogen? Hvad er vigtigt i livet? Hvad sker der, når man dør? Hvorfor spiser vi ikke mennesker? Må man slå ihjel? Findes der noget, der er perfekt? Hvordan ville et rumvæsen se på vores verden? Det er sjovt at undre sig og tænke sammen med andre. Gennem fordybelse udvikler man sin evne til at tænke og udtrykke sig. Når man filosoferer, lærer man tolerance og empati og udvikler grundlag for selvstændig stillingtagen og handling.

Hvad er filosofi med børn og unge?

Men kan børn og unge lære filosofi? – vil mange nok spørge om. Det er jo noget meget flyvsk og svært noget, som ikke ret mange voksne har styr på? Det er heller ikke meningen, at børn og unge primært skal lære om filosoffer – det er meningen, at de skal lære at tænke sig om. Inspireret af amerikaneren M. Lipman, som opfandt metoden ”Philosophy for Children” – forkortet ”P4C” – kaldes den filosofiske samtale for et “undersøgende fællesskab”. Her undrer børn og unge sig i fællesskab over fænomener i verden og taler sammen om dem. Det undersøgende fællesskab udgør den trygge platform, hvor deltagerne reflekterer og blive bedre til at forstå og argumentere for deres synspunkter. De lærer at lytte til andre(s) synspunkter, forholde sig til dem og danne sig en selvstændig holdning. I kan læse videre om, hvordan pædagogerne i Frederiksberg kommune understøtter børnenes læring ved at filosofere med dem i uuv-timerne.

Hvad er filosofi med børn og unge i skolen?

Almindeligvis er det læreren, der stiller spørgsmålene i skolen, hvorefter eleverne kommer med det svar, som læreren godt kendte i forvejen. Den filosofiske lærer stiller mange spørgsmål, stimulerer elevernes egen undren og spørgelyst og tilskynder dem til at finde svar. Metoden kan anvendes i alle fag, men er i indskolingen oplagt i understøttende undervisning, dansk og kristendomskundskab, som især beskæftiger sig med tilværelsesspørgsmål og dialog. Senere vil man også have gavn af filosofiske aktiviteter, når det gælder etiske spørgsmål i naturfagene, fx Må vi spise dyr? Skal vi passe på miljøet osv. De filosofiske øvelser, som vi anbefaler, lægger vægt på, at eleverne selv er aktive, selv stiller spørgsmål og tager stilling, f.eks. v.hj.a. filosofiske aktiviteter, som fx Filosoffens frugtsalat, Begrebsbarometer, De 4 verdenshjørner og Filosofisk skillelinje.
I Undervisningsmaterialer kan du downloade forskelligt materiale, som du kan gå i gang med, hvis du vil prøve at filosofere med børn. Du kan osse læse mere om filosofi med børn og få ideer Ressourcer.

Vil du vide mere om Filosofi med børn, kan du først og fremmest læse juni 23-nummeret af Liv i skolen, som er et temanummer om filosofi med børn, som vi har redigeret. Du kan også købe vores håndbog Lommefilosoffen i vores Butik. Læs en anmeldelse af bogen fra tidsskriftet Religionslæreren:

!