De 4 verdenshjørner

De 4 verdenshjørner

Vil du helst være Spiderman, Batman, Supermule eller Jesus?

Hvilken superkraft vil du helst have: Kunne lave sten om til penge, Være udødelig, altid gøre det rigtige eller kunne gøre dig usynlig? Lav 4 hjørner i klasserummet, som har 4 forskellige svarmuligheder på et spørgsmål (hæng svarmulighederne op på væggen, eller læg dem i hjørnerne – gerne lamineret).

Bed eleverne tale med hinanden i deres hjørner om, hvad deres begrundelse er for at stå, hvor de nu står.

Tag en runde med argumenter/grunde.

Lad derefter eleverne i hvert hjørne finde noget, der er uenige i eller de gerne vil spørge et andet hjørne om.

Saml selv op på de bedste argumenter og lad eleverne drøfte det indbyrdes. Du kan evt. tage en anden runde, hvor eleverne stiller sig i det hjørne, som de næsthelst ville vælge.

Aktiviteten kan også laves i forhold til, hvor enig eller uenig, eleverne er i et bestemt udsagn eller handling, se fx Skal en ofres for de mange?

Begge slags aktiviteter kan varieres i det uendelige, når du i din undervisning har brug for, at eleverne tager stilling til noget eller har brug for et såkaldt “brain-brake” – som vi her forstår som en pause, hvor eleverne bruger hovedet!

Af vore undervisningsmaterialer er fx “Skal en ofres for mange?” og “Hvilken superkraft?” af typen “De 4 verdenshjørner”.