Ressourcer

Aktiviteter til indskolingen

Her samler vi en række aktiviteter til de allermindste børn. I forbindelse med vores samarbejde med Frederiksberg kommune udarbejder vi løbende aktivtieter, som kan bruges til understøttende undervisning i indskolingen - og i en række andre fag.

Filosofiske aktiviteter

Her er filosofiske øvelser til praktikeren, der gerne vil aktivere eleverne, få dem til at tage stilling og flytte sig fysisk og holdningsmæssigt. Foruden links til de gamle og velafprøvede aktiviteter nedenfor, har vi nu med inspiration fra Jason Buckley (thephilosophyman) udviklet aktiviteten Filosofiske cirkler.

Begrebsbarometer, Filosoffens frugtsalat, Filosofisk skillelinje og De 4 verdenshjørner,

Idebank til konfirmandundervisning

I forbindelse med vores konfirmandprojekt, støttet af Folkekirkens uddannelses- og videnscenter har vi her oprettet en Idebank til konfirmander, som præster, der gerne vil filosofere med deres konfirmander, kan benytte sig af. Vi håber at kunne vidensdele, således at alle er velkomne til at sende gode ideer til Filosofipatruljen. Vi lægger jeres aktiviteter ud her, så andre kan afprøve dem. I er også velkomne til at skrive til os og kommentere vores aktiviteter.

Litteraturliste

Her finder du en oversigt over bøger og links, der handler om filosofi med børn. Vi har udvalgt de mest relevante og forsøgt at kommentere indholdet.

Den enkle P4C-samtalemodel

Her finder du en beskrivelse af den enkle P4C-samtalemetode, som vi anbefaler, kaldet "Vaniljemodellen". Modellen kan varieres i det uendelige.

Appetitvækkere

Her finder du en oversigt over filosofisk relevante "stimuli" (som englænderne kalder dem). Det er appitetvækkere i form af tekster, film, ting, musik el. lign, som kan få børnene til at undres og stille spørgsmål til hinanden. På baggrund af en af disse appetitvækkere kan du efterfølgende benytte Vaniljemodellen til at strukturere klassens samtale med.

Gratis materiale

Her finder du "vikar-ark", dvs. filosofiske aktiviteter, som du kan anvende uden yderligere forberedelse sammen med en gruppe børn. Vores andet materiale er også gratis, men kræver, at du sætter dig lidt mere ind i P4C's metoder og strukturer. Den nyeste aktivitet handler om det gode liv i stenalderen, udarbejdet af 5 studerende fra Nr. Nissum seminarium i specialiseringsmodulet Filosofi med børn.

Hvad er et filosofisk spørgsmål?

​Her finder du en definition af et filosofisk spørgsmål og en masse eksempler. Vi linker desuden til "spørgsmålskvadranten", som kan hjælpe dig og eleverne med at finde de saftige filosofiske spørgsmål!

Filosofiens discipliner

Her er en oversigt over filosofiens klassiske discipliner samt en række spørgsmål, der hører ind under disse, og som man kan tale med børn om i forskellige fag i skolen.