Filosofiske spørgsmål

Et filosofisk spørgsmål er et spørgsmål, som der ikke kan gives et enkelt svar på. Derfor lægger filosofiske spørgsmål altid op til refleksion og samtale. Filosofiske spørgsmål befinder sig inden for filosofiens klassiske discipliner:

Metafysik: Er der en virkeligere virkelighed?

Erkendelsesteori: Hvordan erkender vi? Hvad kan vi vide?

Etik (herunder politisk filosofi): Hvordan bør vi handle?

Oversigt over en masse filosofiske spørgsmål. Spørgsmålene kan anvendes på mange forskellige måder. Som inspiration kan de fx klistres på elevernes borde, hænges op på væggen eller skrives på klistermærker og sættes på eleverne.

Spørgsmålskvadranten, som kan hjælpe med til at finde og formulere de filosofiske spørgsmål