Den enkle P4C-metode

Vaniljemodellen i 10 punkter

Følgende model i 10 punkter kaldes "Vaniljemodellen", fordi den lissom vaniljeis er basis for alle andre istyper. Det er den metode, som alle kan gå til helt fra begyndelsen, men senere kan krydre med de smagsnuancer, som man selv kan lide.

1. Opvarmningsøvelser. Man varmer hjerne og gruppen op gennem fysisk hjernegymnastik.

2. Filosofisk appetitvækker/”stimulus”. Som udgangspunktet for gruppesamtalen præsenteres noget, der vækker til undren og videre samtale.

3. Tænketid. Vi anbefaler, at alle for individul tænketid inden samtalen: "Find hver især på hvad der undrer jer ved appetitvækkeren? Hvad kommer I til at tænke på?"

4. Formulering af filosofiske spørgsmål. "Find i grupper/2 og 2 på filosofiske spørgsmål til appetitvækkeren, vælg det bedste og skriv det på et A4 ark."

5. Afstemning. Stem/bliv enige om, hvilket spørgsmål, der skal tales om

6. Udfoldelse af filosofisk spørgsmål: Lad gruppen, hvis spørgsmål blev trukket, fortælle om, hvorfor de stiller netop det spørgsmål

7. Filosofisk samtale. Her kommer det centrale! Samtalen skal minumum vare 15 minutter. For at sikre at kun en taler ad gangen, bruges der en bold/sten, og den sidste taler vælger den næste. Man rækker hånden ud med håndfladen opad, hvis man vil sige noget, NÅR den anden har talt færdigt!

8. Idealer for samtalen. Kig på den, der taler - Lyt omhyggeligt og spørg, hvis I ikke forstår - Udtryk jer klart og kort. Byg på den sidste taler (I må gerne indlede med at sige, om I er enige/uenige med vedkommende) - Begrund jeres udsagn og spørg efter begrundelser (hvorfor?)

9. ”Sidste ord” (alle skal have mulighed for et sidste ord, hvis der er noget, de ikke har fået sagt – runde)

10. Evaluering. Har I tænkt over noget, I ikke har tænkt på før?

Her er en enklere udgave af Vaniljemodellen sat op i kun 4 punkter:

 

Vaniljemodellen i 4 punkter

1.Stimulus

2.Spørgsmålsudvikling og -udvælgelse

3.Filosofisk samtale efter 4 idealer:

a.Udtryk jer kort og klart

b.Lyt omhyggeligt og kig på den, der taler

c.Begrund dit udsagn og spørg efter begrundelser (Hvorfor?)

d.Byg oven på hinanden udsagn - Begynd hvert indlæg med ”Jeg er enig/uenig i det, du sagde, fordi….” og brug en talegenstand. Lad gerne eleverne selv vælge næste taler.

4.Sidste runde