Begrebsbarometer

Tag temperaturen på din mening

Betegnelsen Begrebsbarometer er oversat fra engelsk, hvor det kaldes "Conceptometer". Et begrebsbarometer bruges til at måle begreber med. Man kan fx måle begrebet "Mening med livet", alt efter, hvad man finder vigtigst i tilværelsen. Eller man kan måle begrebet "Ondskab", alt efter hvad man finder mest ondt. I et begrebsbarometer er der 10 muligheder, som eleverne i grupper skal forhandle sig frem til en prioritering af. Du kan laminere arkene eller inspireret af vores forslag selv lave dine egne barometre, der passer bedre til din børnegruppe. 

 

 

 

Prioritér i fællesskab og sammenlign

Meningen med denne øvelse er, at eleverne i grupper skal argumentere og forsøge at blive enige om prioriteringen. Når alle grupper er færdige, lægges barometrene op ved siden af hinanden og sammenlignes. Grupperne kan bedes om at kommentere en anden gruppes prioritering, som de er uenige i, eller to grupper kan gå på visit og stille spørgsmål til hinanden. De vigtigste uenigheder kan drøftes i plenum og evt. danne udgangspunkt for videre filosofisk samtale.

Klik videre til flere begrebsbarometre. I vores Idebank til konfirmandundervisning ligger der endnu flere.