Idebank til konfirmander

De 4 torturhjørner

I DR er Thure Lindhardt for tiden på jagt efter torturofre og -bødler for at undersøge torturens og menneskers natur. I den anledning kan du med hjælp fra "De 4 torturhjørner" få en samtale i gang om lidelse, ondskab og menneskers etiske grænse. (Venligst udlånt af Hans Nørkjær).

Skyldsbarometer

Meget af vores menneskeliv går med at føle sig skyldig og have dårlig samvittighed. Kristendommen taler også om synd, skyld og tilgivelse. Her er en opgave, som tager udgangspunkt i eksempler, som de unge kan genkende fra deres eget liv (udarbejdet af Hans Nørkjær). Læs mere om Begrebsbarometre.

Dobbelt rundkreds

Den dobbelte rundkreds er en god måde at få alle konfirmanderne til at tale med hinanden på. Når samtalelederen siger til, får man en ny dialogpartner. Metoden kan bruges på utallige saftige spørgsmål, fx Bør dødsstraffen genindføres? Skal man tro på Gud for at blive konfirmeret? Er kvinder bedre til at passe børn end mænd?

Beslægtede begreber

Hvad er forskellen på skyld og skam? På held og lykke? Eller på ondskab og tankeløshed? At forsøge at definere forskellene på beslægtede begreber, er en god måde at filosofere på. Her er en række begrebspar til inspiration. Find selv på flere.

Menneskefrugtsalat

Denne aktivitet er ikke så makaber, som den lyder. Et vigtigt spørgsmål, som alle filosoffer og religioner må forholde sig til er, hvad et menneske i grunden er. Filosoffens frugtsalat er en aktivitet, hvor konfirmanderne sidder i en rundkreds og flytter sig, alt efter deres holdning (følg linket til Filosoffens frugtsalat for nøjere instruktion). 

Tilgivelses-skillelinje

Tilgivelse er et centralt begreb i kristendommen - og i menneskelivet (og måske også for frøer?). Her er en række cases, som I kan arbejde med i en Filosofisk skillelinje, hvor I flytter jer, alt efter om I mener personen i den nævnte situation bør tilgives eller ej.

Bibelbarometer

Bibelbarometeret er et begrebsbarometer, som konfirmanderne/eleverne i grupper skal prioritere ved at lægge udsagnene i en lang rækkefølge.